Nasi eksperci w mediach

Dwa lata funkcjonowania ustawy Prawo Restrukturyzacyjne: Piotr Zimmerman dla Newseria Biznes

12.12.2017
Źródło: Agencja informacyjna Newseria Biznes

 

„Dwa lata funkcjonowania Prawa restrukturyzacyjnego pozwalają na sformułowanie pierwszych, na razie dość optymistycznych, wniosków. Wprowadzone mechanizmy dają przedsiębiorcom więcej szans na zawieranie układów. O ile pod rządami starego prawa upadłościowego i naprawczego odsetek wniosków zmierzających do zawarcia układu nie przekraczał 15 proc. w ogólnej liczbie wszystkich niewypłacalności, o tyle w latach 2016–2017 jest to 30–35 proc., czyli dwukrotnie rosną szanse na to, że przedsiębiorstwo przetrwa“ – podkreśla Piotr Zimmerman. Rozmowa oraz artykuł dostępne TUTAJ.