Nasi eksperci w mediach

Jak naprawić źle funkcjonujące przedsiębiorstwo?

06.10.2017
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

 

Jak naprawić źle funkcjonujące przedsiębiorstwo? 

Kluczową rolę w procesie naprawy odgrywają osoby zarządzające przedsiębiorstwem, a także osoby zapewniające firmie bieżące wsparcie prawne. Dobrze, aby osoby te miały odpowiednie rozeznanie w dostępnych w prawie restrukturyzacyjnym narzędziach, aby móc prawidłowo ocenić ich przydatność dla konkretnego przypadku.

Nasi eksperci: Piotr Zimmerman, Patryk Filipiak, Bartosz Sierakowski, Anna Michalska, w dostępnym od niedawna praktycznym komentarzu przedstawili wnioski z własnego, wieloletniego doświadczenia, zarówno w roli pełnomocników, doradców restrukturyzacyjnych, jak i nadzorców czy zarządców w wyznaczonych przez sąd postępowaniach. 
Więcej szczegółów tutaj.