Nasi eksperci w mediach

Nowe Prawo restrukturyzacyjne nowe możliwości dla dłużników i wierzycieli. (Wiadomości Gospodarcze, sierpień 2015)


W styczniu 2016 r wejdą w życie rewolucyjne zmiany w polskim prawie upadłościowym. Pojawi się zupełnie nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne, która opisywać będzie wszystkie formy ratowania firmy, które nie kończą się jej likwidacją. Artykuł «Nowe Prawo restrukturyzacyjne nowe możliwości dla dłużników i wierzycieli», autorstwa Mateusza Medyńskiego, ukazał się w sierpniowym numerze dwumiesięcznika Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej „Wiadomości Gospodarcze”.