Nasi eksperci w mediach

Odpowiedzialność zabezpieczycieli za umorzone zobowiązania

26.10.2017
Źródło: Monitor Prawa Bankowego

Czy z chwilą wykonania układu lub planu spłat wierzyciel traci możliwość dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec zabepieczycieli także w zakresie, w jakim zostały one umorzone na mocy układu lub planu spłaty?

W październikowym numerze Monitora Prawa Bankowego nasi eksperci Bartosz Sierakowski, Barbara Szczepkowska oraz Aleksandra Witowska szeroko omawiają istniejące w obecnym stanie prawnym uregulowania dotyczące odpowiedzialności zabezpieczycieli.

Artykuł dostępny tutaj.