Nasi eksperci w mediach

Pierwsze postępowanie sanacyjne w Polsce z udziałem Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (prawnik.pl, 3 luty 2016)


1 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie otworzył postępowanie sanacyjne wobec Dayli Polska sp. z o.o. Spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja wyznaczona została do pełnienia funkcji zarządcy. Informację można znaleźć w serwsie prawnik.pl.