Nasi eksperci w mediach

Od stycznia obowiązuje nowe prawo upadłościowe. Dłużnicy mają większe szanse na uratowanie swoich firm (Newseria, 5 stycznia 2015)

12.01.2016 |     Piotr Zimmerman

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi Piotra Zimmermana, której udzielił dla agencji mediowej Newseria. Wypowiedź dotyczy nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie w styczniu 2016.

http://www.biznes.newseria.pl/news/od_stycznia_obowiazuje,p1932856413

Wypowiedzi Piotra Zimmermana na ten temat ukazały się także w kilku serwisach biznesowych i tematycznych np.: