Nasi eksperci w mediach

Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10

07.09.2020
Źródło: Monitor Prawa Bankowego

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa Mateusza Waberskiego oraz Piotra Kempińskiego pt. „Wyłączenie ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostki w postępowaniu sanacyjnym w świetle MSSF 10”.

"Celem artykułu jest omówienie wpływu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec spółki zależnej na obowiązek uwzględnienia jej przez spółkę dominującą w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 10. Pozbawienie albo ograniczenie wykonywania zarządu przez jednostkę zależną na rzecz zarządcy ustanawianego w postępowaniu sanacyjnym rodzi pytanie o utratę kontroli nad tą jednostką, a co za tym idzie – wyłączenie jej z konsolidacji."

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów Monitora Prawa Bankowego. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.