RAPORT: Koronawirus a prawo

06.04.2020

Polecamy Państwu Raport zbierający analizy i opracowania dotyczące prawnych skutków pandemii koronawirusa w Polsce. Publikacja autorstwa ponad 70 ekspertów reprezentujących branżę prawną oraz biznes, zawiera prawne omówienie problemów prawnych, jakie spowodowała epidemia koronawirusa w 25 branżach. Część poświęconą restrukturyzacji i upadłości w dobie epidemii COVID-19 przygotowali eksperci ZFR: Piotr Zimmerman, dr Patryk Filipiak, Norbert Frosztęga oraz Mateusz Waberski.

Niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi przedsiębiorców na obowiązki, jakie wiążą się z utratą płynności wywołaną przez epidemię koronawirusa. Brak odpowiedniej reakcji na problemy związane z wypłacalnością przedsiębiorstwa jest szczególnie niebezpieczny dla członków zarządu spółek kapitałowych, stąd też w tekście wskazano na kluczowe działania nakierowane na uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Przedstawiono w nim również rozwiązania pozwalające na ochronę biznesu przed upadłością w ramach restrukturyzacji sądowej, a także kilka praktycznych uwag dotyczących samej restrukturyzacji. 

Pełen raport mogą Państwo pobrać TUTAJ.