Restrukturyzacje w Polsce. Raport Kwartalny

23.04.2018
 
Raport bieżący RESTRUKTURYZACJE W PIERWSZYM KWARTALE 2018
(IX kwartał obowiązywania Ustawy)
Raport szczegółowy: PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Liczba restrukturyzacji w pierwszym kwartale 2018

W pierwszym kwartale 2018 roku kontynuowany jest wzrostowy trend liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Według raportu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA, przygotowanego we współpracy ze SpotData, sądy otworzyły 105 postępowań restrukturyzacyjnych , czyli aż o 16 więcej (15%) niż przed rokiem.

Odpowiedzialnymi za ten wzrost jest przede wszystkim zwiększone zainteresowanie przyspieszonymi postępowaniami układowymi – jeszcze w trzecim kwartale 2017 ich liczba wynosiła niecałe 50, a w pierwszych trzech miesiącach obecnego roku ogłoszono otwarcie już 60 postępowań tego rodzaju.

Patrząc na relację między liczbą restrukturyzacji a liczbą firm w województwach, widać, że relatywnie więcej spółek prawa handlowego podlega restrukturyzacji na Śląsku, Pomorzu Zachodnim oraz na Podlasiu, a najmniej na Pomorzu i w Małopolsce.

Przyspieszone postępowanie układowe jako najpopularniejsza ścieżka restrukturyzacji

Przyspieszone postępowanie układowe cieszy się największą popularnością wśród czterech procedur restrukturyzacyjnych m.in. ze względu na najkrótszy średni czas trwania procedury i szybszą możliwości zatwierdzenia układu. Dotychczas 27 proc. tego typu spraw zakończyło się zatwierdzeniem układu. W przypadku postępowań sanacyjnych jest to tylko około 6 proc., a w układowych 15 proc.

Liczba otwartych postępowań PPU w I kwartale wyniosła 60, co stanowi wzrost w porównaniu w analogicznym okresem przed rokiem. W  I kwartale 2017 otwarto 51 przyspieszonych postępowań układowych.  

W stosunku do I kwartału 2017 wzrosła także liczba zatwierdzonych PPU – 21 w pierwszym kwartale 2018, 16 w pierwszym kwartale 2017. 

Czas trwania od otwarcia PPU do zatwierdzenia układu nieznacznie wzrasta. Na koniec I kwartału 2018 średni czas od otwarcia PPU do zatwierdzenia układu wynosi 120 dni (versus 116 dni pod koniec 2018 r).

Analiza danych statystycznych pozwala wysunąć ostrożny wniosek, że restrukturyzacja jest funkcją czasu i pieniądza. Przedsiębiorcy ewidentnie zainteresowani są szybką ścieżka rozwiązania problemu niewypłacalności. Takim narzędziem wydaje się być właśnie przyspieszone postępowanie układowe.  Z jednej bowiem strony – jak na polskie warunki – w stosunkowo niedługim czasie, bo w około 4-5 miesięcy można ułożyć się z wierzycielami. Z drugiej szybkie zatwierdzenie układu i opanowanie struktury zadłużenia pozwala przedsiębiorcy na dalsze funkcjonowanie na rynku, a także pozyskiwanie nowego finansowania, co jest niezwykle trudne  w ramach procedur sadowych, jak np. w czasie sanacji.

Pełen raport Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA oraz SpotData dostępny tutaj