Publikacje

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Komentarz

24.09.2020 |     Piotr Zimmerman, Bartosz Sierakowski
Źródło: C.H.Beck

Polecamy najnowszy „Komentarz do Ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców”, który stworzyli eksperci ZFR: Piotr Zimmerman oraz Bartosz Sierakowski.

Publikacja wydawnictwa C.H.Beck jako pierwsza na rynku szczegółowo omawia ustawę będącą odpowiedzią na skutki gospodarcze epidemii Covid-19. Analizowane przepisy mają umożliwić udzielenie wsparcia ze środków publicznych firmom decydującym się na rozpoczęcie działań naprawczych. Nowe regulacje pozwolą na przywrócenie przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej rentowności, ułatwienie utrzymania stanowisk pracy oraz ponowne osiągnięcie pozycji konkurencyjnej na rynku.

Komentarz autorstwa naszych specjalistów będzie przydatny przede wszystkim dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej – zagrożonych niewypłacalnością bądź już znajdujących się w stanie niewypłacalności, jak również dla praktyków prawa, którzy w pracy zawodowej stykają się z tematyką restrukturyzacyjną, tj. sędziów, adwokatów, radców prawnych, syndyków, zarządców, nadzorców sądowych, komorników, notariuszy, biegłych sądowych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem, ekonomistów, studentów i doktorantów.

Publikację mogą Państwo nabyć TUTAJ.