Wydarzenia

Konferencja: Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości

09.04.2019

Zapraszamy na konferencję „Zabezpieczenia rzeczowe w restrukturyzacji i upadłości”, podczas której panel poświęcony zabezpieczeniom rzeczowym w postępowaniu restrukturyzacyjnym poprowadzi doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak. Jednym z ekspertów konferencji będzie również doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman. Celem konferencji jest kompleksowe i komparatystyczne spojrzenie na problematykę wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo, dokonane przez cenionych naukowców-praktyków, specjalizujących się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Konferencję organizują: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie przy wsparciu
Akademii Restrukturyzacji.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 4 czerwca 2019 roku w Poznaniu!

Pe­łen pro­gram kon­fe­ren­cji do­stęp­ny jest TUTAJ.