Wydarzenia

Warsz­ta­ty "Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne. Kom­plek­so­wa wie­dza w prak­tycz­nym uję­ciu"

20.12.2017

19 lutego 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty organizowane przez Puls Biznesu. Prelegentami będą nasi eksperci Piotr Zimmerman i Bartosz Sierakowski. Warsztaty będą doskonałą okazją do podsumowania dwóch lat funkcjonowania ustawy i zapoznania się z praktycznymi trudnościami, wynikającymi z jej stosowania.
Szczegóły i formularz zgłoszeniowy: TUTAJ.