Dla Inwestorów

ARTIN – sprzedaż pakietu wierzytelności z wolnej ręki

05.12.2018

Syndyk masy upadłości Artin – Zespół Koordynacji Inwestycji sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Piasecznie (sygn. akt X GUp 181/16) sprzeda z wolnej ręki pakiet 6 wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 267.999,30 zł. Cena wywoławcza wynosi

1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Oferty należy składać w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: ul. Wspólna 35/5, 00-519 Warszawa.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są pod numerem 606 849 099. Zapytania prosimy kierować na adres: warszawa@zfrsa.pl.

Do pobrania:

- Wykaz należności do sprzedaży.