Dla Inwestorów

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu, znaku towarowego i domeny internetowej

05.02.2020

Syndyk Neckermann Polska Biuro Podróży sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: 

  1. samochodu osobowego Skoda Rapid Spaceback Active 1,4 TDI CR/66 kW 5-M, nr rejestracyjny pojazdu WU 0798F, za cenę nie niższą niż 20.000 zł netto (dwadzieścia tysięcy złotych netto);
  2. znaku towarowego Happy Events zgłoszonego w dniu 5 lutego 2001 r. i zarejestrowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 listopada 2004 r. pod numerem R.156711. za cenę nie niższą niż 4.060 zł netto (cztery tysiące sześćdziesiąt złotych);
  3. domeny internetowej Neckermann.pl oraz domen powiązanych Neckerman.pl, Nekermann.pl, Nekerman.pl, za cenę nie niższą niż 2.300 zł netto (dwa tysiące trzysta złotych).

Powyższe kwoty stanowią cenę wywoławczą i są kwotami netto.

Termin nadsyłania ofert pisemnych zostaje ustalony na 17 marca 2020 r. (wtorek), przy czym decyduje data wpływu oferty do Syndyka. Aukcja odbędzie się w dniu 18 marca 2020 r. (środa) o godz. 10:00 w Kancelarii Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa. Złożone przez Uczestników pisemne oferty będą rozpoznawane przez Syndyka podczas aukcji.

Informacje dla zainteresowanych:

  1. Cena wywoławcza stanowi wartość oszacowania określona w wycenie rzeczoznawcy majątkowego.
  2. Pierwszeństwo ma oferta nabycia wszystkich ruchomości (oferta masowa). Syndyk zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty. Aukcja może być w każdej chwili odwołana przez syndyka bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyny.
  3. Samochód przechowywany jest na terenie Warszawy. W razie potrzeby zostanie wyznaczony jeden wspólny dla wszystkich zainteresowanych termin do zapoznania się z rzeczywistym stanem pojazdu.
  4. Dla zainteresowanych do wglądu będą zdjęcia samochodu.

Regulamin aukcji

Wycena rzeczoznawcy