Dla Inwestorów

Sprzedaż wierzytelności przysługujących Kraków Biznes Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

07.05.2018

Syndyk masy upadłości Kraków Business Park sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Zabierzowie

(nr KRS: 166200, dalej: „Spółka)

celem badania zainteresowania rynku, zaprasza do składania niewiążących ofert nabycia potencjalnych wierzytelności odszkodowawczych oraz innych wierzytelności przysługujących Spółce, których zestawienie zostanie udostępnione na prośbę zainteresowanych po uprzednim kontakcie z Syndykiem na adres mailowy kbp@zfrsa.pl.

 

Zainteresowanych złożeniem niewiążącej oferty nabycia wyżej wskazanych wierzytelności uprasza się o składnie ofert do dnia 21.05.2018 r. na niżej wskazany adres syndyka:

 

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań

z dopiskiem „Kraków Business Park”