Dla Inwestorów

Informacja o zamknięciu przetargu nr 1/2017

21.11.2017

Syndyk masy upadłości

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

OGŁASZA, ŻE PRZETARG NR 1/2017

na nieruchomości stanowiące własność Upadłego położone w województwach:

1) dolnośląskim (gmina Trzebnica, gmina Wisznia Mała, gmina Ziębice),

2) opolskim (gmina Skarbimierz),

3) pomorskim (gmina Sztutowo, gmina Krynica Morska),

ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY W DNIU 14 LISTOPADA 2017 R.
Z POWODU NIEWYBRANIA ZWYCIĘSKIEJ OFERTY.