Dla Inwestorów

Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. – ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Wsi, gm. Buk (działka 618/1)

13.01.2021

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca w postępowaniu sanacyjnym Edyty Lehmann prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. oraz wobec Sebastiana Lehmanna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Lehmann Agrofarms Sebastian Lehmann oraz w ramach spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann, Edyta Lehmann s.c. informuje o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o powierzchni 1.0000 ha położonej w miejscowości Wielka Wieś, w gm. Buk, stanowiącej działkę nr 618/1, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi księgę wieczystą nr PO1S/00052760/0.

Nieruchomość zostanie zbyta za cenę najkorzystniejszą dla masy sanacyjnej, nie niższą jednak niż 63 720, 00 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości oraz możliwości jej nabycia, prosimy o kontakt na adres mailowy lehmann@zfrsa.pl lub o kontakt telefoniczny z poznańskim oddziałem ZFR S.A.