Dla Inwestorów

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Andrzeja Ostrowskiego

23.02.2021

Syndyk masy upadłości Andrzeja Ostrowskiego sprzeda z wolnej ręki wchodzące w skład masy upadłości nieruchomości:
 

 1. udział ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, na którą składają się działki ewidencyjne nr 2/3 (pow. 85.027 m2), 3/2 (pow. 41.996 m2) obręb 0055 Radojewo, o łącznej powierzchni 127.023 m2, położonej w Poznaniu, gmina m. Poznań, powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00183506/7, której cena wywoławcza wynosi 300.500,00 zł netto;
   
 2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, na którą składają się działki ewidencyjne nr 2/1 (pow. 22.500 m2), 2/2 (pow. 45.000 m2) obręb 0055 Radojewo, o łącznej powierzchni 67.500 m2, położona w Poznaniu, gmina m. Poznań, powiat m. Poznań, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00204579/3, której cena wywoławcza wynosi 320.000,00 zł netto;
   
 3. nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewidencyjną nr 75/2, obręb 0022 Rogówek, o powierzchni 68.100 m2, położona w miejscowości Rogówek, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00083930/2, której cena wywoławcza wynosi 156.000,00 zł netto;
   
 4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, na którą składają się działki ewidencyjne nr 82/1, 82/3, 85/2, 85/5, obręb 0020 Smreczyna, o łącznej powierzchni 74.600 m2, położona w miejscowości Smreczyna, gmina Międzylesie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00037833/5, której cena wywoławcza wynosi 126.000,00 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 07 kwietnia 2021 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Regulamin przetargu oraz szczegółowe informacje o sprzedaży w udostępnionych materiałach.
Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409 lub 606 849 099

Informacje dla zainteresowanych:

 1. Cena wywoławcza stanowi wartość oszacowania określona w wycenie rzeczoznawcy majątkowego.
 2. Pierwszeństwo ma oferta nabycia wszystkich nieruchomości (oferta masowa). Syndyk zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty. Aukcja może być w każdej chwili odwołana przez syndyka bez wyboru którejkolwiek z ofert i bez podawania przyczyny.

Do pobrania:

 1. Regulamin aukcji
 2. Postanowienie z dnia 29.01.2021 r.
 3. Wycena rzeczoznawcy
 4. Wzór oferty na zakup nieruchomości