Dla Inwestorów

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

25.05.2021

Syndyk PCZ S.A. ogłasza zamiar sprzedaży z wolnej ręki, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem pałacowym wraz z zespołem parkowym, położonej w granicach działki nr 259/26 o powierzchni 32669,00 m2, zlokalizowanej w Przerzeczynie Zdroju, gmina Niemcza, powiat Dzierżoniowski, województwo Dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr KW nr SW1D/00049647/4
za cenę nie niższą niż 45% wartości ustalonej w operacie szacunkowym, tj. 442 350,00 zł.
 

Oferty należy  przesyłać na adres Syndyka:
Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA DZIEŃ:
8 CZERWCA 2021 r.

Z autorami dwóch najwyższych ofert przeprowadzone zostaną ostateczne negocjacje cenowe.

Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / pcz@zfrsa.pl