Dla Inwestorów

Informacja o zamknięciu przetargu nr 2/2017

24.01.2018

Syndyk masy upadłości

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

OGŁASZA, ŻE PRZETARG NR 2/2017

na nieruchomości stanowiące własność Upadłego położone w województwach:

1) dolnośląskim (gmina Trzebnica, gmina Wisznia Mała, gmina Ziębice),

2) opolskim (gmina Skarbimierz),

3) pomorskim (gmina Sztutowo, gmina Krynica Morska),

ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY W DNIU 23 STYCZNIA 2018 R.
Z POWODU NIEWYBRANIA ZWYCIĘSKIEJ OFERTY.