Dla Inwestorów

PCZ – przetarg nr 1/2021 – sprzedaż nieruchomości

12.04.2021

Syndyk
PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu
OGŁASZA PRZETARG NR 1/2021

na nieruchomość zlokalizowaną w:
1) Przerzeczynie Zdroju (województwo dolnośląskie) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zespołem parkowym 

Oferty spełniające wymogi regulaminowe można składać osobiście bądź listem poleconym na adres:
Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań)
 

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA DZIEŃ 
12 maja 2021 r.

Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / pcz@zfrsa.pl

1) Regulamin przetargu
2) Informacja dotycząca nieruchomości w Przerzeczynie Zdroju