Dla Inwestorów

PCZ - przetarg nr 1/2020 - sprzedaż nieruchomości oraz ruchomości

30.03.2020

Syndyk
PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu
OGŁASZA PRZETARG NR 1/2020

na nieruchomości zlokalizowane w:

  1. Podlesiu (województwo opolskie) – nieruchomość zabudowana budynkiem letniskowym oraz nieruchomość niezabudowana,
  2. Skarbimierzu (województwo opolskie) – pięć nieruchomości niezabudowanych,
  3. Nysie (województwo opolskie) – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomość niezabudowana.

Oferty spełniające wymogi regulaminowe można składać osobiście bądź listem priorytetowym na adres:
Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań)
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 R.

Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / pcz@zfrsa.pl

  1. Regulamin przetargu 
  2. Informacja dotycząca nieruchomości w Podlesiu 
  3. Informacja dotycząca nieruchomości w Skarbimierzu 
  4. Informacja dotycząca nieruchomości w Nysie