Dla Inwestorów

PCZ - przetarg nr 2/2019 - sprzedaż nieruchomości oraz ruchomości

12.08.2019

 

Syndyk

PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu

OGŁASZA PRZETARG NR 2/2019

na nieruchomości zlokalizowane w:

 1. Środzie Śląskiej (województwo dolnośląskie) – dwie nieruchomości zabudowane budynkiem szpitala wraz z ruchomościami stanowiącymi jego wyposażenie oraz dwie nieruchomości zabudowane,
 2. Podlesiu (województwo dolnośląskie) – nieruchomość zabudowana budynkiem letniskowym oraz nieruchomość niezabudowana,
 3. Skarbimierzu (województwo opolskie) – pięć nieruchomości niezabudowanych,
 4. Nysie (województwo opolskie) – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomość niezabudowana.

Oferty spełniające wymogi regulaminowe można składać osobiście bądź listem priorytetowym na adres:

Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań)

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA DZIEŃ 13 WRZEŚNIA 2019 R.

Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / pcz@zfrsa.pl

 1. Regulamin przetargu – załącznik nr 1
 2. Informacja dotycząca nieruchomości (szpital w Środzie Śląskiej) – załącznik nr 2
 3. Informacja dotycząca ruchomości (szpital w Środzie Śląskiej) – załącznik nr 3
 4. Informacja dotycząca pozostałych nieruchomości w Środzie Śląskiej – załącznik nr 4
 5. Informacja dotycząca nieruchomości w Podlesiu – załącznik nr 5
 6. Informacja dotycząca nieruchomości w Skarbimierzu – załącznik nr 6
 7. Informacja dotycząca nieruchomości w Nysie – załącznik nr 7