Dla Inwestorów

PCZ - przetarg nr 3/2020 – sprzedaż nieruchomości

17.11.2020

Syndyk
PCZ S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu
OGŁASZA PRZETARG NR 3/2020

na nieruchomości zlokalizowane w:
1)    Przerzeczynie Zdroju (województwo dolnośląskie) – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem pałacowym wraz z zespołem parkowym oraz nieruchomość gruntową niezabudowaną zadrzewioną (park)

Oferty spełniające wymogi regulaminowe można składać osobiście bądź listem poleconym na adres:
Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. (ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań)
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OFERT WYZNACZONO NA
DZIEŃ 14.12.2020 r. do godziny 14:00 
Dane kontaktowe: +48 61 222 43 81 / pcz@zfrsa.pl

1)    Regulamin przetargu – załącznik nr 1
2)    Informacja dotycząca nieruchomości w Przerzeczynie Zdroju:
załącznik nr 2
załącznik nr 3