Dla Inwestorów

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Kielcach

20.02.2018

ZFR S.A., ja­­ko Za­­rzą­d­ca w po­­stę­­po­­wa­­niu sa­­na­­cy­j­nym DORBUD S.A. w re­struk­tu­ry­za­cji, za­­­­pra­­­­sza do skła­­­­da­­­­nia ofert na za­­­­kup nie­­­­ru­­­­cho­­­­mo­­­­­­­ści. Oso­­­­bą ko­­­n­ta­­­k­to­­­­wą ze strony Zarządcy jest Agnieszka Stenzel, tel. 22 46 88 409, e-mail: a.stenzel@zfrsa.pl. Szczegółowych informacji może udzielić: Bartłomiej Tworek, tel. 609 002 008, e-mail: b.tworek@dorbud.pl.

Prezentację nie­­ru­­cho­­mo­­­ści mo­ż­na zna­­leźć w za­­łą­­czo­­nym te­­a­se­­rze in­­we­­sty­­cy­j­nym: Kielce-Paderewskiego.