Inne postępowania

Postępowania

Care Experts Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 grudnia 2020 r. otwarto postępowanie sanacyjne Care Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Sąd odebrał zarząd własny Spółce.

Zarządca informuje, że zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem 21 grudnia 2020 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach określonych w przyszłym układzie. Propozycje układowe zostaną sporządzone i przesłane wierzycielom na dalszym etapie postępowania. Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Care Experts Sp. z o.o. nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki. O złożeniu spisu wierzytelności zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosowną informację zamieścimy także na naszej stronie internetowej w niniejszej zakładce.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: careexperts@zfrsa.pl

Postanowienie o otwarciu sanacji.


09.03.2021

Informacja o złożeniu spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza

+

Zarządca ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Care Experts Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że do akt sprawy w dniu 20 stycznia 2021 roku złożony został spis wierzytelności oraz spis inwentarza. O złożeniu spisu wierzytelności okazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 stycznia 2021 roku (MSIG numer 18/2021 (6163), pozycja 6650).

Na zapytania wierzycieli zarządca będzie udzielał informacji odnośnie do konkretnej wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: careexperts@zfrsa.pl

21.01.2021

Informacja o złożeniu i zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego

+

Zarządca Care Experts sp. z o.o. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 r. na podstawie art. 10 p.r. złożył do akt postępowania plan restrukturyzacyjny. Plan restrukturyzacyjny został następnie zatwierdzony postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 19 stycznia 2021 r. (sygn. akt XVIII GRs 9/20). Postanowienie to jest prawomocne.
 
Plan restrukturyzacyjny można przeglądać w Czytelni Akt w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie