Inne postępowania

Postępowania

Care Experts Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 21 grudnia 2020 r. otwarto postępowanie sanacyjne Care Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Sąd odebrał zarząd własny Spółce.

Zarządca informuje, że zaspokojenie wierzytelności powstałych przed dniem 21 grudnia 2020 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach określonych w przyszłym układzie. Propozycje układowe zostaną sporządzone i przesłane wierzycielom na dalszym etapie postępowania. Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Care Experts Sp. z o.o. nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki. O złożeniu spisu wierzytelności zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosowną informację zamieścimy także na naszej stronie internetowej w niniejszej zakładce.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: careexperts@zfrsa.pl

Postanowienie o otwarciu sanacji.