Inne postępowania

Kontakt:

dorbud@zfrsa.pl

Postępowania

DORBUD S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 12 stycznia 2018 r. otwarto postępowanie sanacyjne dłużnika – DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (dalej jako „Spółka”). Funkcję Sędziego-komisarza pełni SSR Iwona Róziewicz. Na mocy postanowienia zarządcą wyznaczona została spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Sprawa toczy się pod sygnaturą V GRs 1/18.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa jednak negatywnie na działalność DORBUD S.A. Od dnia 12 stycznia 2018 r. zarządca będzie kontynuował działalność gospodarczą Spółki, realizował umowy oraz zawierał nowe kontrakty. Celem działań sanacyjnych jest utrzymanie działalności operacyjnej i przywrócenie rentowności przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Jednocześnie zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 12 stycznia 2018 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: dorbud@zfrsa.pl

Postanowienie.


09.10.2019

Informacja o umorzeniu postępowania i zmianie zarządcy

+

Niniejszym informuję, że w dniu 4 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 326 ust. 2 prawa restrukturyzacyjnego postanowił umorzyć postępowanie sanacyjne dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Na skutek rezygnacji zarządcy, postanowieniem z dnia 7 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Kielcach w trybie art. 28 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego zwolnił z funkcji zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. i powołał na zarządcę Marcina Gonigroszka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 968.

W związku z powyższym podaję dane nowego zarządcy DORBUD S.A. w restrukturyzacji:

Marcin Gonigroszek

Radca prawny/Legal advisor

tel. +48 669 964 621

marcingonigroszek@fgplegal.pl

14.11.2018

Informacja o umorzeniu postępowania - 2 listopada 2018 r.

+

Postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restukturyzacyjnych umorzył postępowanie sanacyjne dłużnika DORBUD S.A. w restrukturyzacji.

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania sanacyjnego ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 219/2018, poz. 49627. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

Obwieszczenie w MSiG.

Postanowieniem z dnia 7 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Kielcach VII Wydział Gospodarczy na skutek zażalenia złożonego przez dłużnika i wierzyciela postanowił uchylić postanowienie Sądu Rejonowego V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 2 listopada 2018 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego, sygn. V GRs 1/18.

22.06.2018

Informacja o ustanowieniu Rady Wierzycieli

+

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2018 r. Sędzia-komisarz ustanowił Radę Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym Dorbud S.A. w restrukturyzacji. W załączeniu skan orzeczenia.

Orzeczenie.

28.05.2018

Informacja o złożeniu planu restrukturyzacyjnego

+

Pismem z dnia 28 maja 2018 r. zarządca przedłożył plan restrukturyzacyjny spółki. Plan zostanie udostępniony wszystkim wierzycielom po zatwierdzeniu przez Sędziego-komisarza.

19.03.2018

Obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności

+

Zarządca spółki DORBUD S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 19 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 55/2018, poz. 11768 ukazało się obwieszczenie o złożeniu spisu wierzytelności. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

Na zapytanie wierzycieli zarządca będzie udzielał informacji odnośnie do konkretnej wierzytelności. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości uprzejma prośba o kontakt z zarządcą wyłącznie w formie elektronicznej – poprzez wysłanie wiadomości na adres: dorbud@zfrsa.pl

Obwieszczenie.

02.02.2018

Obwieszczenie w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego

+

Zarządca DORBUD S.A. niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2018 roku w Monitorze Sadowym i Gospodarczym o numerze  22/2018 (5410) pod pozycją 4667 ukazało się obwieszczenie w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego spółki DORBUD S.A. w restrukturyzacji.

Obwieszczenie.

 

12.01.2018

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+