Inne postępowania

Kontakt:

lehmann@zfrsa.pl

Postępowania

Edyta Lehmann i Sebastian Lehmann

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 16 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec pani Edyty Lehmann (NIP: 7871753120) oraz pana Sebastiana Lehmanna (NIP: 7881242987) – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w szczególności jako wspólnicy spółki cywilnej Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann Edyta Lehmann s.c. (NIP spółki: 7772650397). Na sędziego-komisarza w obu wymienionych postępowaniach wyznaczono SSR Magdalenę Bojarską.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa Dłużników. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Edytę i Sebastiana Lehmann.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 16 października 2018 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). W stosunku do każdego z przedsiębiorców głosowany będzie odrębny układ.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 16 października 2018 r., będą spłacane na bieżąco, także w toku postępowań.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec któregokolwiek z wymienionych przedsiębiorców, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużników.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: lehmann@zfrsa.pl.

 


04.07.2019

Obwieszczenie w MSIG

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 3 lipca 2019 r., nr 127/2019, poz. 34866, ukazało się obwieszczenie o przedłożeniu sędziemu-komisarzowi spisów wierzytelności w obu połączonych postępowaniach. Tekst obwieszczenia w załączeniu.

Obwieszczenie

18.01.2019

Złożenie planu restrukturyzacyjnego

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuję, że plan restrukturyzacyjny Sebastiana i Edyty Lehmann został złożony sędziemu-komisarzowi w dniu 16 stycznia 2019 r.

15.01.2019

Złożenie spisu wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuję, że spisy wierzytelności w postępowaniu zostały przekazane sędziemu-komisarzowi:

  1. w stosunku do pani Edyty Lehmann – w dniu 31 grudnia 2018 r.;
  2. w stosunku do pana Sebastiana Lehmanna – w dniu 7 stycznia 2019 r.