Inne postępowania

Postępowania

Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec dłużnika Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (KRS: 493053). Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Bojarską.

Zarządcą we wskazanym postępowaniu sanacyjnym została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Dłużnika. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 27 listopada 2018 r., zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 27 listopada 2018 r., będą spłacane na bieżąco, także w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o., nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Dłużnika.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: agrotechnika@zfrsa.pl.