Inne postępowania

Postępowania

FERAX sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,
w dniu 14 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne właściciela marki Gatta tj. FERAX sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (KRS: 0000146595),. Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Szymańską.
 
Zarządcą we wskazanym postępowaniu został wyznaczony kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny dr Patryk Filipiak, Prezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., który będzie sprawował nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżącą działalność gospodarczą w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.
 
Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 14 stycznia 2021 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).
 
Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 14 stycznia 2021 r. tj. w toku postępowania, będą regulowane na bieżąco przez Spółkę.
 
Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.
 
O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 
Postępowania jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.
 
W razie pytań, proszę o kontakt: grupaferaxinfo@zfrsa.pl
 

Postanowienie o otwarciu postępowania


17.02.2021

Obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (32/2021, 6177), pod poz. 11641 ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego spółki FERAX sp. z o.o.

Obwieszczenie