Inne postępowania

Postępowania

Hybner S.A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Sąd Re­jo­no­wy Po­zna­ń-Sta­re Mia­sto w Po­zna­niu otwo­rzył pierwsze po­stę­po­wa­nie sa­na­cyj­ne w Poznaniu wo­bec Hyb­ner S.A. Spół­ce do­ra­dza­ją spe­cja­li­ści z Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A.
 
Sygnatura akt: XI GRs 1/16 
Data otwarcia postępowania: 30.03.2016 r.
Sędzia Komisarz: SSR Łukasz Lipowicz
 
Dane kontaktowe Sądu restrukturyzacyjnego:
Sąd Re­jo­no­wy Po­zna­ń-Sta­re Mia­sto w Po­zna­niu
XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
   ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań
   III piętro, pokój 320
 
T: (61) 666 08 50 nr wew. 2
F: 61 46 82 887
E: wydzial11@poznan-staremiasto.sr.gov.pl
 
 
Dane kontaktowe Zarządcy Hyb­ner S.A.​ w restrukturyzacji:
Katarzyna Monika Hauza (nr licencji 649)
   Wielka 23 lok. 7
   61-775 Poznań
 
M: 724 544 000
E: syndyk@k-d-g.pl