Inne postępowania

Postępowania

Interplastik Sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych

Szanowni Państwo,

w dniu 23 stycznia 2019 r., Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, otworzył postępowania sanacyjne spółki Interplastik sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie (dalej także jako "Spółka"). Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą V GRs 3/19.

Zarządcą we wskazanym postępowaniu, na podstawie postanowienia wydanego w dniu 3 czerwca 2020 r. z wniosku o zmianę zarządcy, została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 23 stycznia 2019 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 23 stycznia 2019 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt: interplastik@zfrsa.pl.


03.06.2020

Powołanie ZFR S.A. do pełnienia funkcji Zarządcy

+

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. w przedmiocie zmiany Zarządcy, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powołał do pełnienia funkcji Zarządcy Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w postępowaniu sanacyjnym Interplastik Sp. z o.o. z siedzibą w Pustkowie.

Postanowienie

15.02.2020

Obwieszczenie o otwarciu

+

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się obwieszczenia o otwarciu postępowania sanacyjnego Interplastik Sp. z o.o.

Obwieszczenie w MSiG