Inne postępowania

Kontakt:

medius@zfrsa.pl

Postępowania

Kancelaria Medius S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 29 maja 2020 r. Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania układowe spółki Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także jako "Spółka"). Postępowanie jest prowadzone pod sygnaturą VIII GRu 1/20.

Nadzorcą sądowym we wskazanym postępowaniu została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki. 

Kuratorem który będzie reprezentował prawa obligatariuszy została wyznaczona spółka Alerion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (numer KRS: 585928).

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 29 maja 2020 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (co do zasady, nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 29 maja 2020 r., będą na bieżąco spłacane w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Kancelarii Medius S.A., nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: medius@zfrsa.pl.


14.07.2020

Plan restrukturyzacyjny

+

Nadzorca informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. złożył do akt postępowania plan restrukturyzacyjny dłużnika Kancelaria Medius S.A.