Inne postępowania

Postępowania

Klub Wakacyjny Sp. z o. o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika –  Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (KRS nr  0000084398). Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji zarządcy spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282).

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Klub Wakacyjny sp. z o.o. w restrukturyzacji. Spółka prowadzi normalną działalność gospodarczą, realizuje zawarte umowy oraz może zawierać nowe kontrakty.

Podstawowym celem prowadzonego postępowania jest uzdrowienie sytuacji Spółki poprzez restrukturyzację zadłużenia. Wierzytelności wobec Spółki powstałe przed dniem 25 kwietnia 2019 r. będą podlegały zaspokojeniu na zasadach określonych w układzie, który zostanie zawarty w toku niniejszego postępowania sanacyjnego. Wierzytelności tych – zgodnie z art. 252 ust. 1 w zw. z art. 297 p.r. – ani Dłużnik, ani też zarządca, nie mogą spełniać poza układem.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 25 kwietnia  2019 r., będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O dalszym przebiegu postępowania wierzyciele zostaną poinformowani korespondencyjne oraz za pośrednictwem strony internetowej www.zfrsa.pl.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, uprzejmie proszę o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: klubwakacyjny@zfrsa.pl.


07.08.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+