Inne postępowania

Postępowania

Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 27 listopada 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec dłużnika Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie (KRS: 493053). Na sędziego-komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Bojarską.

Zarządcą we wskazanym postępowaniu sanacyjnym została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Dłużnika. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 27 listopada 2018 r., zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 27 listopada 2018 r., będą spłacane na bieżąco, także w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Lehmann Agrotechnika Sebastian Lehmann sp. z o.o., nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Dłużnika.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: agrotechnika@zfrsa.pl.


13.05.2019

Obwieszczenie w MSiG

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2019 r., nr 91/2019, poz. 24453, ukazało się obwieszczenie o przedłożeniu sędziemu-komisarzowi spisu wierzytelności. Tekst obwieszczenia w załączeniu.

Obwieszczenie.

17.04.2019

Złożenie do akt postępowania spisu wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r., do akt postępowania sanacyjnego złożono wierzytelności.

25.03.2019

Złożenie do akt postępowania spisu inwentarza oraz planu restrukturyzacyjnego

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2019 r., do akt postępowania sanacyjnego złożono spis inwentarza oraz plan restrukturyzacyjny.

Ze względu na stopień skomplikowania stanu faktycznego, na dzień dzisiejszy, prace nad spisem wierzytelności są nadal prowadzone.

18.01.2019

Wstępny termin złożenia spisu wierzytelności

+

Szanowni Państwo,

Zarządca informuje, że wstępny termin przedłożenia sędziemu-komisarzowi spisu wierzytelności określa on na koniec lutego 2019 r.

Jednocześnie, jeżeli posiadają Państwo informację bądź dokumenty z których wynika wysokość Państwa wierzytelności, mogą je Państwo przesyłać na adres: agrotechnika@zfrsa.pl.

Przekazanie dokumentów nie jest konieczne, jednak może usprawnić prace nad spisem wierzytelności.