Inne postępowania

Kontakt:

lzmo@zfrsa.pl

Postępowania

LZMO S.A.

Status: Zakończone
Sąd: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy umorzył postępowanie sanacyjne LZMO S.A. Postępowanie umorzono na podstawie art. 326 ust. 2 p.r. Spółka utraciła zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania po otwarciu sanacji i brak jest możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Korzystając z uprawnień przewidzianych w prawie restrukturyzacyjnym, jeden z wierzycieli złożył uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości LZMO S.A. Do dnia rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości LZMO S.A. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniła funkcję zarządcy na podstawie art. 27 ust. 2 p.r.

W dniu 19 stycznia 2018 r.  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki. Na syndyka wyznaczono p. Iwonę Borzym (nr licencji 531). Obecnie postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 1/18.