Inne postępowania

Kontakt:

pip@zfrsa.pl

Postępowania

Piotr i Paweł

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółek: Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o., Piotr i Paweł S.A. oraz Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. (dalej łącznie jako Grupa Kapitałowa). Na sędziego-komisarza we wszystkich wymienionych postępowaniach wyznaczono SSR Łukasza Lipowicza.

Zarządcą we wskazanych postępowaniach sanacyjnych została wyznaczona spółka Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Grupy Kapitałowej w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarządy Spółek.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowań, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 12 września 2018 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania). W stosunku do każdej z wymienionych Spółek, głosowany będzie odrębny układ.

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 12 września 2018 r., będą na bieżąco spłacane przez spółki z Grupy Kapitałowej, także w toku postępowań.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec którejkolwiek z 3 wymienionych spółek z Grupy Kapitałowej, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Grupy Kapitałowej.

O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowania są prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, proszę o kontakt: pip@zfrsa.pl.

W sprawach dotyczących postępowania (udzielanie informacji, kontakt z wierzycielami), prosimy również o kontakt pod numerem komórkowym 537 408 403. Dyżur telefoniczny zarządcy: od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10:00 – 13:00.

06.11.2018

Informacja zarządcy

+

Zarządca informuje, iż plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 11/18), Piotr i Paweł Detal sp. z o.o. w restrukturyzacji (XI GRs 10/18), oraz Piotr i Paweł S.A. w restrukturyzacji (XI Grs 9/18) zostaną złożone do dnia 12 grudnia 2018 r. Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu do złożenia planu restrukturyzacyjnego oraz informacja w zakresie złożenia spisu wierzytelności w terminie do 12 grudnia 2018 r. zostały przedłożone przez zarządcę sędziemu-komisarzowi.