Inne postępowania

Postępowania

Polmos Józefów sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych

W dniu 4 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Polmos Józefów sp. z o.o., sygn. akt X GU 927/18.

W dniu 18 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustanowił Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w Warszawie tymczasowym syndykiem masy upadłości.

Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt: XVIII GUp 518/19.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania upadłościowego oraz likwidacji masy upadłości prosimy o kontakt: Tel. +48 22 46 88 409 e-mail: warszawa@zimmermanfilipiak.pl


10.05.2022

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Obrzeżnej 1B lok. 12 w Warszawie, dzielnica Mokotów, o powierzchni użytkowej 101,89 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym nr 54 o powierzchni 5,89 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00490412/3, oraz udziałem 10778/11995218 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 1.312.000 zł netto;
  2. udział 1 /95 lokalu niemieszkalnego stanowiącego garaż wielostanowiskowy wraz z prawem do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr C127, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA2M/00487238/5, oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, którego wartość rynkowa została oszacowana na kwotę 37.000 zł netto.

Cena wywoławcza wynosi 1.349.000,00 zł netto.

Sprzedaż odbędzie się w trybie konkursu ofert (przetargu lub aukcji) na zasadach określonych przez tymczasowego syndyka w regulaminie.

Na dzień otwarcia przetargu lokal jest zamieszkały przez najemcę. Postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2022 r. Sędzia-komisarz zezwolił syndykowi na wypowiedzenie umowy najmu w trybie art. 109 ust. 1 p.u. Orzeczenie jest nieprawomocne.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 30 czerwca 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

  1. Postanowienie z dnia 7 kwietnia 2022 r.
  2. Regulamin przetargu
  3. Operat szacunkowy nieruchomości
  4. Wzór oferty

07.02.2022

Polmos: Informacja o sprzedaży ruchomości – kadzie dębowe

+

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości sprzeda z wolnej ręki ruchomości w postaci: kadzi dębowych (ruchomości mogą być wykorzystane np. w celu odzyskania desek).

Cena wywoławcza wynosi 153.773.60 zł netto.

Oferty pisemne należy składać w terminie do 28 lutego 2022 r. na adres: ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa.

Szczegółowe informacje o sprzedaży: http://zimmermanfilipiak.pl/

Kontakt: warszawa@zfrsa.pl oraz 22 46 88 409.

Do pobrania:

1. Regulamin aukcji wraz z postanowieniem

2. Przykładowe zdjęcia kadzi dębowych

3. Wyciąg z wyceny

4. Wzór oferty