Inne postępowania

Postępowania

Termisil Huta Szkła Wołomin SA

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z dnia 26 lipca 2016 r. otwarto postępowanie sanacyjne TERMISIL HUTA SZKŁA WOŁOMIN S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej jako „Spółka”). Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. wyznaczona została zarządcą w tym postępowaniu. Funkcję sędziego-komisarza pełni SSR Monika Gajdzińska-Sudomir. Sprawa toczy się pod sygnaturą X GR 36/16.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka utraciła prawo zarządu oraz prawo korzystania z mienia wchodzącego w skład masy sanacyjnej i rozporządzania nim. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa jednak negatywnie na działalność Termisil Huta Szkła Wołomin S.A. Od dnia 26 lipca 2016 r. zarządca będzie kontynuował działalność gospodarczą Spółki, realizował umowy oraz zawierał nowe kontrakty. Zgodnie z art. 230 i 313 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne zarządca w ciągu 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego złoży sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności oraz plan restrukturyzacyjny.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 26 lipca 2016 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: termisil@zfrsa.pl.

 


26.03.2018

Informacja o statusie postępowania

+

Informacja dostępna tutaj.

21.03.2018

Obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

+

Zarządca spółki TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji uprzejmie informuje, że w dniu 21 marca 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 57/2018 (5445) pod poz. 12219 ukazało się obwieszczenie o zatwierdzeniu spisu wierzytelności. W załączeniu treść obwieszczenia w MSiG.

Obwieszczenie.

03.08.2017

Informacja dla wierzycieli Termisil Huta Szkła Wołomin SA o statusie postępowania

+

Informacja dostępna TUTAJ.

10.10.2016

Informacja dotycząca poszukiwania inwestora dla TERMISIL S.A.

+

TERMISIL Huta Szkła Wołomin S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Spółka") jest jedynym w Polsce oraz jednym z kilku w Europie producentów naczyń kuchennych ze szkła borokrzemowego. W ofercie Spółki znajdują się między innymi: naczynia do pieczenia i przechowywania żywności, dzbanki oraz szklanki.

Produkty Spółki znane są w ponad 60 krajach na całym świecie. Ponad 80% przychodów generuje sprzedaż we własnej marce TERMISIL. Marka ta zna jest na wymagających rynkach Europy, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

Spółka od kilku lat prowadzi procesy reorganizacyjne i naprawcze.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 lipca 2016 roku otworzyć postępowanie sanacyjne wobec Spółki. Sąd Wyznaczył Spółce zarządcę w osobie Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja Spółka Akcyjna (dalej jako: „Zarządca").

Celem postępowania jest zapewnienie długofalowego funkcjonowania Spółki po jej oddłużeniu.

25 sierpnia 2016 roku, Zarządca złożył do Sądu Rejonowego plan restrukturyzacyjny dla Spółki. Kluczowym elementem planu jest założenie, że w Spółce pojawi się nowy inwestor / inwestorzy. W związku z tym Spółka uruchomiła proces pozyskiwania potencjalnych inwestorów.

Osoby lub firmy zainteresowane potencjalną inwestycją w Spółkę prosimy o kontakt z Dyrektorem Zarządzającym Spółki, panem Radosławem Rogackim (rrogacki@termisil.com) w celu otrzymania szczegółowych informacji na podstawie podpisanych odpowiednich dokumentów o zachowaniu poufności.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym profilem Spółki.

http://zimmermanfilipiak.pl/assets/files/Presentation TERMISIL.pdf