Inne postępowania

Kontakt:

tomar@zfrsa.pl

Postępowania

Tomar sp. z o.o.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Szanowni Państwo,

w dniu 04 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowania sanacyjne wobec spółki Tomar sp. z o.o. (dalej jako „Spółka”). Na sędziego-komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona.

Na zarządcę wyznaczono spółkę Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., która będzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w trakcie postępowania. Jednocześnie, bieżąca działalność gospodarcza w ramach tzw. „zwykłego zarządu”, będzie nadal wykonywana bezpośrednio przez Zarząd Spółki.

Informujemy, że w związku z otwarciem postępowania, wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem 04 lipca 2019 r. zostaną spłacone zgodnie z zasadami przyjętymi w układzie przegłosowanym przez Zgromadzenie Wierzycieli (nie mogą być one spłacane aż do zakończenia postępowania).

Wszystkie zobowiązania powstałe po dniu 04 lipca 2019 r. będą na bieżąco spłacane przez Spółkę w toku postępowania.

Jeżeli posiadają Państwo wierzytelności wobec Spółki, nie muszą ich Państwo zgłaszać. Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Spółki.

O złożeniu spisu zostaną Państwo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Postępowanie jest prowadzone przez poznański oddział Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań.

W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt mailowy: tomar@zfrsa.pl albo telefoniczny 537 408 403.


23.07.2019

Obwieszczenie w MSIG o sanacji

+

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2019 r. ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, nr 141/2019, poz. 38455, ukazało się obwieszczenie o otwarciu postępowania sanacyjnego. Tekst obwieszczenia w załączeniu.

Obwieszczenie.

18.07.2019

Postanowienie o otwarciu postępowania

+