Inne postępowania

Kontakt:

trpz@zfrsa.pl

Postępowania

TRANS-POZ S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań).

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 18 grudnia 2017 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne dłużnika TRANS-POZ S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Niepruszewie.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczalnym zakres zwykłego zarządu. Otwarcie postepowania sanacyjnego nie wpłynęło negatywnie na działalność TRANS-POZ S.A. Od dnia 18 grudnia 2017 r. spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 18 grudnia 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego Zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: trpz@zfrsa.pl.

Postanowienie.


23.04.2018

Złożenie spisu wierzytelności

+

20.04.2018

Złożenie planu restrukturyzacyjnego

+

18.12.2017

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+