Inne postępowania

Kontakt:

trs@zfrsa.pl

Postępowania

TRANSPOST S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań).

Informacja dla pracowników spółki TRANSPOST S.A. w restrukturyzacji.


Szanowni Państwo,


W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, iż otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa na bieżącą działalność gospodarczą spółki. Po dniu 28 listopada 2017 r niektóre (najważniejsze) czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa muszą zaakceptować Zarządcy.


Wynagrodzenia za pracę świadczoną przez pracowników po otwarciu postępowania sanacyjnego będą wypłacane terminowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.


Więcej informacji TUTAJ.
 

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 28 listopada 2017 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne dłużnika Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczalnym zakres zwykłego zarządu. Otwarcie postepowania sanacyjnego nie wpłynęło negatywnie na działalność TRANSPOST S.A. Od dnia 28 listopada 2017 r. spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 28 listopada 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego Zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: trs@zfrsa.pl.

Postanowienie.


29.03.2018

Złożenia aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

+

06.03.2018

Złożenie spisu wierzytelności

+

02.03.2018

Złożenie planu restrukturyzacyjnego

+

28.11.2017

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+