Inne postępowania

Kontakt:

trs@zfrsa.pl

Postępowania

TRANSPOST S.A.

Status: W toku
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań).

Szanowni Państwo,

Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 28 listopada 2017 r. zostało otwarte postępowanie sanacyjne dłużnika Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu.

Z dniem wydania przez Sąd ww. postanowienia, Spółka zachowała prawo zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczalnym zakres zwykłego zarządu. Otwarcie postepowania sanacyjnego nie wpłynęło negatywnie na działalność TRANSPOST S.A. Od dnia 28 listopada 2017 r. spółka będzie kontynuowała działalność gospodarczą, realizować umowy oraz zawierać nowe kontrakty.

Jednocześnie Zarządca wskazuje, iż zaspokojenie wszystkich wierzytelności za okres przed dniem 28 listopada 2017 r. (uwzględniając wyłączenia ustawowe) nastąpi na warunkach propozycji układowych poprzez głosowanie wierzycieli nad układem w postępowaniu sanacyjnym.

W sprawach dotyczących przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego Zarządca kontaktuje się z wierzycielami przy użyciu poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję proszę kierować na adres: trs@zfrsa.pl.

Postanowienie.


04.03.2020

Przyjęcie układu

+

Z przyjemnością informujemy, iż Sędzia-komisarz stwierdziła przyjęcie przez wierzycieli układu na zgromadzeniu wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec spółki Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S. A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję zarządcy.

Pozytywna opinia zarządcy na temat wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samego Dłużnika sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli spółkę dużym kredytem zaufania, przyjmując układ zdecydowaną większością głosów.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 12 marca 2020 r., godzina: 13:00, wyznaczono termin posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

17.01.2020

Informacja o terminie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem

+

Zarządca informuje, że w toku postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności TRANSPOST S.A. w restrukturyzacji, Sędzia-komisarz wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 18 lutego 2020 r., godzina: 10:00, sala 134, w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.

Jednocześnie Sędzia-komisarz wskazał, że głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.

Zarządca w dniach 10-17 stycznia 2020 r. wysłał do wierzycieli zawiadomienie o wyznaczeniu terminu wraz z wymaganymi przepisami dokumentami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie otrzymanych zawiadomień Zarządca uprzejmie prosi o kontakt za pomocą poczty elektronicznej: trs@zfrsa.pl oraz pod numerem telefonu: 537 408 403 codziennie w godzinach od 13:00 do 15:00.

Karta do głosowania

Pouczenie

29.03.2018

Złożenia aktualizacji planu restrukturyzacyjnego

+

06.03.2018

Złożenie spisu wierzytelności

+

02.03.2018

Złożenie planu restrukturyzacyjnego

+

28.11.2017

Informacja dla pracowników spółki TRANSPOST S.A. w restrukturyzacji

+

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na liczne pytania informujemy, iż otwarcie postępowania sanacyjnego nie wpływa na bieżącą działalność gospodarczą spółki. Po dniu 28 listopada 2017 r niektóre (najważniejsze) czynności związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa muszą zaakceptować Zarządcy.

Wynagrodzenia za pracę świadczoną przez pracowników po otwarciu postępowania sanacyjnego będą wypłacane terminowo, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

Więcej informacji TUTAJ.

28.11.2017

Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego

+