Publikacja

Dr Patryk Filipiak mentorem projektu Early Warning Europe

21.05.2017 |     dr Patryk Filipiak
Źródło: Wolters Kluwer S.A.

Dr Patryk Filipiak Mentorem projektu Early Warning Europe. Pierwsze spotkanie grupy projektowej odbyło się w dniu 15.05.2017. Celem projektu jest przetestowanie mechanizmów wdrażanych na wczesnym etapie diagnozy objawów nadchodzącego kryzysu i pomoc przedsiębiorcom w przezwyciężaniu trudności. Misją projektu jest również destygmatyzacja zjawiska porażki biznesowej, która jest nieodłącznie związana z prowadzeniem działalności biznesowej, jednak w polskim społeczeństwie wciąż ma negatywne konotacje. Pilotaż przeprowadzany będzie w Polsce, Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
W Polsce za realizację projektu odpowiedzialne są: Fundacja Firmy Rodzinne oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.