Wydarzenie

Przyjęcie układu przez CompuTec S.A.

25.04.2017

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 21 kwietnia 2017 r. na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze wobec CompuTec S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Świebodzinie, w którym Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełni funkcję nadzorcy sądowego, wierzyciele podjęli uchwałę o przyjęciu układu!

Przyspieszone postępowanie układowe otwarte zostało 23 września 2017 r. i do czasu odbycia zgromadzenia wierzycieli trwało 7 miesięcy. 

Restrukturyzowana spółka prowadzi działalność w dynamicznie rozwijającej się branży IT, w szczególności oferując autorskie produkty IT, które są dopełnieniem i rozwinięciem rozwiązań SAP Business One.

Wdrożenie założeń przygotowanego przez Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. planu restrukturyzacyjnego pozwoliło spółce na uzyskanie pozytywnych wyników finansowych już w pierwszym kwartale 2017 r. Pozytywna opinia nadzorcy sądowego na temat wykonania układu oraz zaangażowanie i determinacja samego Dłużnika sprawiły, iż wierzyciele obdarzyli spółkę dużym kredytem zaufania, przyjmując układ zdecydowaną większością głosów (84% głosującego kapitału).

Gratulujemy!