Barbara Szczepkowska

radca prawny


b.szczepkowska@zfrsa.pl

Prawnik w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym, gospodarczym, szeroko pojętym prawie zobowiązań. Interesuje się także zagadnieniami z zakresu prawa karnego.

Ma doświadczenie w zakresie m.in.:

  • udziału w postępowaniach przed sądem upadłościowym,
  • koordynowaniu prac działu upadłości konsumenckich w kancelarii prawnej,
  • negocjacji z wierzycielami, w tym instytucjami finansowymi, w celu doprowadzenia do ugód,
  • bezpośredniego kontaktu z Klientami i syndykami masy upadłości,
  • doradztwa m.in. w zakresie prowadzonych z powodzeniem upadłości konsumenckich, sytuacji kryzysowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, doradztwa wierzycielom biorącym udział w postępowaniach,
  • przygotowywania projektów umów i pism procesowych, a także artykułów do prasy prawniczej,
  • udziału w obsłudze prawnej spółek,
  • analizy akt spraw przydzielonych do referatu sędziego — w ramach pracy na stanowisku asystenta sędziego, w tym analizy zarzutów zawartych w środkach odwoławczych i sporządzania projektów orzeczeń oraz ich uzasadnień

 

Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2007-2012), a także studia podyplomowe „Psychologia w biznesie”. Podczas studiów odbywała praktyki zawodowe m.in. w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. Doświadczenie w zakresie prawa upadłościowego zdobyła pracując na  tanowisku koordynatora prawnego, a także asystenta sędziego w X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.

Włada językiem angielskim (certyfikat TOLES Higher Level).

Powrót do Zespołu