Jakub Oliwiecki

syndyk licencjonowany


j.oliwiecki@zfrsa.pl

Specjalizuje się w prawie spółek, prawie obrotu nieruchomościami, prawie upadłościowym oraz prawie umów handlowych w obrocie gospodarczym.

Od momentu uzyskania licencji syndyka pełnił funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego oraz syndyka w postępowaniach prowadzonych przed sądem upadłościowym. Reprezentował wierzycieli oraz dłużników w postępowaniach upadłościowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie:

  • doradztwa na rzecz dużych grup kapitałowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego, m.in. przy ustalaniu zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w ramach złożonych struktur holdingowych,
  • obsługi transakcji typu asset deal oraz share deal ze szczególnym uwzględnieniem due diligence,
  • obsługi transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, w tym leasingu zwrotnego nieruchomości, doradztwa przy zawieraniu umów najmu oraz komercjalizacji powierzchni handlowych.  
Powrót do Zespołu