Konrad Forysiak

radca prawny


k.forysiak@zfrsa.pl

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, radca prawny w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz postępowaniu egzekucyjnym, interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Konrad Forysiak posiada szczególne doświadczenie w zakresie poniższych specjalizacji:

  • doradztwa w toku postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych,
  • doradztwa prawnego z zakresu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym postępowaniach egzekucyjnych w administracji,
  • uczestnictwa w charakterze członka Rady Wierzycieli w największych postępowaniach upadłościowych w Polsce,
  • wsparcia członków Zarządu w postępowaniach z zakresu przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
  • negocjacji z syndykami, nadzorcami sądowymi, zarządcami masy upadłości w toku postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz postępowań upadłościowych,
  • reprezentacji Klientów przed Sądem w postępowaniach upadłościowych.
Powrót do Zespołu