Marzena Kos - Sroka

radca prawny


m.kos@zfrsa.pl

Współpracownik kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie:

  • doradztwa oraz reprezentowania zarówno wierzycieli, jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych,
  • przygotowania wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy wierzytelności oraz zarzutów przeciwko planom podziału w postępowaniu upadłościowym,
  • sporządzania apelacji, zażaleń i pism procesowych w toku postępowań upadłościowych,
  • bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym spółek zagrożonych niewypłacalnością,
  • negocjacji z wierzycielami w celu zawarcia układu,
  • koordynacji prac zespołu prawników, księgowych i kadry menadżerskiej na etapie przygotowywania propozycji układowych.

Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z dziedziny prawa upadłościowego. Jej publikacje ukazały się m.in. w Monitorze Prawa Bankowego.
Powrót do Zespołu