Michał Węgliński


m.weglinski@zfrsa.pl

Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz postępowaniu egzekucyjnym.

Michał Węgliński posiada doświadczenie w zakresie:

  • doradztwa w postępowaniach upadłościowych – zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom,
  • doradztwa w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dewelopera,
  • doradztwa w zakresie postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego, w tym w zakresie egzekucji przez zarząd przymusowy oraz egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa,
  • doradztwa w zakresie tzw. upadłości konsumenckich,
  • bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.
 

Współautor publikacji w Monitorze Prawa Bankowego pt. „Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa. Alternatywa dla postępowania upadłościowego?”.

Powrót do Zespołu