Norbert Frosztęga

licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat


n.frosztega@zfrsa.pl

Adwokat w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k.

Specjalizuje się w prawie upadłościowym oraz prawie procesowym.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie:

  • sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentacji Klientów przed organami wymiaru sprawiedliwości,
  • przygotowywaniu opinii prawnych, w tym obejmujących zagadnienia związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą Syndyka oraz Skarbu Państwa na gruncie prawa upadłościowego,
  • przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, sprzeciwów do listy wierzytelności oraz innych pism w toku postępowania upadłościowego.


Jest autorem kilku publikacji, które ukazały się na łamach prasy prawniczej oraz w czasopismach branżowych.

Powrót do Zespołu